Kontaktné údaje

RM group s.r.o.
E. F. Scherera 22
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Tel.: 0917 226 839
E-mail: info@madpax.sk

IČO: 47508302
DIČ: 2023919623
IČ DPH: SK2023919623

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vl. č.: 33058/T

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
IBAN: SK0311110000001233690000
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Pošlite nám správu

Odoslať správuclear